Wie ben ik?

Mijn naam is Willie Oldengarm en ik ben geboren en getogen in Assen. Ik verliet deze stad en mijn ouderlijk huis op 17-jarige leeftijd om mijn grenzen te verleggen en de wijde wereld te verkennen en vertrok naar Amerika. Dat was een van mijn grootste uitdagingen en daarna volgden er meer.
Intussen zijn we een aantal decennia verder en ben ik via allerlei omzwervingen met vele ervaringen rijker weer terug in Drenthe. Ik woon met veel plezier in Meppel. Het is gewoon een mooi stadje met goede verbindingen met andere delen van Nederland zoals de Randstad.                                                                                                                                   

Mensen helpen zelf hun problemen op te lossen.

Van jongs af aan zat het willen helpen van andere mensen en het opkomen voor mensen die zichzelf niet goed kunnen redden mij in het bloed. En dus was het voor mij logisch dat ik van het “willen helpen” mijn beroep ging maken. En dat doe ik nu al drie decennia lang met heel veel plezier.
Ik heb daarbij altijd bewust gekozen voor de methode opbouwwerk: dat mensen zelf leren hun eigen problemen aan te pakken. Na de Sociale Academie “De Jelburg” heb ik de Voortgezette Agogische Opleiding differentiatie Management en Organisatie aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle met goed gevolg afgerond waarbij ik tevens een eerstegraads lesbevoegdheid verwierf.

Mijn theoretische bagage :
van HBO naar universitair.

Vanwege mijn interesse voor de vraag in hoeverre de samenwerking kan worden verbeterd opdat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, heb ik met veel plezier Sociale Gerontologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gestudeerd. Ik ben in 2004 als Sociaal Gerontoloog afgestudeerd op de invoering op de Wmo. Mijn afstudeerscriptie getiteld “Wel thuis in de zorg ?! heeft als resultaat een theoretisch model dat Gemeenten, Zorg- en Welzijnsinstellingen kunnen gebruiken bij het formuleren van beleid en concrete plannen.

Brede werkervaring.

De afgelopen veertig jaar heb ik ruime ervaring opgedaan op uiteenlopend gebied met het vervullen van diverse uitvoerende, leidinggevende, adviserende functies en het leiden van projecten binnen de locale en regionale sector. Na mijn universitaire studie ben ik mij gaan toeleggen op het ontwikkelen van methodieken en projecten om (kwetsbare) burgers te activeren.
Ik heb daarbij specifieke expertise ontwikkeld ten aanzien van de (keten)aanpak van eenzaamheid. Ik heb hiervoor goed gebruik kunnen maken van mijn universitaire studie en mijn jarenlange ervaring als opbouwwerker. De integrale aanpak eenzaamheid is in de gemeente Opsterland ontwikkeld en wordt nu ook in andere gemeenten toegepast.

Mijn nieuwste uitdaging:
eigen bedrijf om kennis over te dragen.

Ik vind het ontwikkelen van trainingen en het overdragen van kennis op het terrein van eenzaamheid een van de leukste activiteiten om te doen. Nadat ik acht jaar als raadslid deel had uitgemaakt van de gemeenteraad van Meppel kwam er in 2015 tijd vrij voor een nieuwe uitdaging. Een eigen bedrijf dat ik inzet voor het overbrengen van mijn kennis op het terrein van aanpak eenzaamheid.

Aan de slag voor programma Eén tegen eenzaamheid VWS

Eind 2018 werd ik gevraagd adviseur te worden bij het programma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vol enthousiasme heb ik meegeholpen met de opbouw van het programma Dat werk deed ik eerst vanuit mijn eigen bedrijf. Vanaf mei 2019 was ik als adviseur in dienst bij het ministerie. Met heel veel plezier heb ik vanuit die functie veel gemeenten ondersteund bij het vorm geven van een lokale aanpak eenzaamheid. In oktober 2021 ben ik hiermee gestopt omdat ik dat jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikte.

En nu achter de geraniums?

Nee hoor! Ik geniet van mijn vrij tijd. Ik ben nog steeds bezig met mijn Grieks te perfectioneren, heb weer gitaarles genomen en ben vrijwilligerswerk gaan doen. Wanneer ik het erg leuk vind , doe ik nog iets op het terrein van eenzaamheid maar dan weer vanuit mijn bedrijf. Ik doe alleen geen grote klussen meer.

Heeft u behoefte aan advies, een workshop of een lezing , dan kunt u nog altijd contact met mij opnemen.

Meer weten over mijn strijd tegen eenzaamheid:
lees het interview van Coalitie Erbij!

Gemeente Opsterland was een van de 20 koplopergemeenten van Coalitie Erbij die zich inzette voor een integrale aanpak van eenzaamheid. Coalitie erbij heeft mij in dit kader geïnterviewd en geschaard bij de landelijke strijders tegen eenzaamheid.
Het interview getiteld “Heft in eigen handen maakt minder eenzaam” kunt u hier lezen.

 

willie-oldengarm-kl.jpgBij de instructiemat signaleringkaart