Landelijke actieplan eenzaamheid

Landelijk Actieprogramma  ‘Eén tegen eenzaamheid’

Op 20 maart 2018 presenteerde minister Hugo de Jonge een landelijk actieplan tegen eenzaamheid bij ouderen.
De minister streeft ernaar dat er 380 lokale coalities worden ondersteund. Hiervoor heeft hij apart een Landelijk Centrum met adviseurs opgericht. Ook is er een Wetenschappelijke adviescommissie en wordt er aan effectmonitoring gedaan.

Specifieke actiepunten.

In het programma heeft de minister verschillende actiepunten opgenomen. De belangrijkste zijn:

 • Bewustwordings publiekscampagne
 • Elke 75+-er huisbezoek
 • Training vrijwilligers en professionals in signalering en doorverwijzing
 • Risicogebieden in kaart brengen door koppeling van data
 • Hulp bij het maken van een lokale sociale kaart van welzijnsactiviteiten
 • Landelijke implementatie van Welzijn Op Recept
 • Stimuleren van toepassing effectieve interventies
 • Stimuleren van cursussen voor ouderen om actief te blijven als vrijwilliger na pensionering
 • Landelijke hulplijn
 • Gemeentelijke meldpunten
 • Diagnostisch instrument voor ernstige eenzaamheid
 • Fysiek wijkinrichting (woonvormen en infrastructuur)
 • Ehealth
 • Versterking vrijwilligersorganisaties
 • Gratis VOG voor vrijwilligers
 • Maatschappelijke diensttijd voor jongeren inzetten voor aanpak eenzaamheid
 • Stimuleren van digitale platforms
 • Belemmerende regels wegnemen

Meer informatie over het landelijke actieprogramma kun je vinden op www.eentegeneenzaamheid.nl

Benieuwd naar het volledige programma geworden?

Ben je benieuwd geworden naar het volledige actieprogramma? Je kunt hier het document downloaden: