Handreiking lokale aanpak

Dit jaar werd door Coalitie Erbij de Handreiking lokale aanpak eenzaamheid gepubliceerd. Samen met professor Anja Machielse zat ik in de begeleidingscommissie van dit project.De handreiking deelt de inzichten die in twintig gemeenten zijn opgedaan bij de aanpak van eenzaamheid.

De handreiking helpt gemeenten op weg  die ook werk willen gaan maken van een gezamenlijke aanpak eenzaamheid. De handleiding kun je hier downloaden:
I

In verschillende van de gemeenten die in de handreiking voorkomen, was ik of ben ik nog actief zoals in de gemeenten Rotterdam, Opsterland, Medeblik, Diemen, Leusden en Zoetermeer. Ook wordt verwezen naar de door mijn ontwikkelde signaleringskaart eenzaamheid en project Buur & Co.