Oldengarm
training & advies

Gespecialiseerd in eenzaamheid

Oldengarm training & advies biedt diensten aan gemeenten, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties die gezamenlijk werk willen maken van de aanpak van eenzaamheid. Mijn bedrijf richt zich vooral op de integrale aanpak van eenzaamheid.

Wanneer is eenzaamheid een probleem?

Iedereen heeft wel eens het gevoel eenzaam te zijn. Het wordt een probleem wanneer de persoon er zelf last van heeft. Bevolkingsgroepen die meer kans maken om eenzaam te worden zijn mantelzorgers, mensen zonder werk , jongeren, kwetsbare ouderen, allochtonen en personen met een verstandelijke en of psychische beperking. Voor gemeenten en burgers kan dit een groter probleem worden nu van burgers steeds meer wordt verwacht dat zij eerst beroep doen op hun netwerk wanneer zij hulp nodig hebben. Lees hier meer over eenzaamheid >>


Praktische handvatten bieden aan gemeenten en organisaties

In mijn contacten met andere gemeenten en organisaties heb ik gemerkt dat eenzaamheid als belangrijk probleem wordt ervaren maar dat men het moeilijk vindt om met elkaar te bedenken welke stappen men dan moet zetten om te komen tot een effectieve aanpak. Mijn bedrijf wil in deze leemte voorzien en hen praktisch verder helpen. Meer bij diensten >>


Mensen helpen zelf hun problemen op te lossen

Van jongs af aan zat het willen helpen van andere mensen en het opkomen voor mensen die zichzelf kunnen redden mij in het bloed. En dus was het voor mij logisch dat ik van het “willen helpen” mijn beroep ging maken. Wie ik ben >>


Geïnteresseerd in de integrale aanpak?

Bekijkt u dan eens het onderstaande filmpje dat de MOgroep heeft gemaakt ter gelegenheid van de Wmowerkplaats Friesland waar ik uitleg wat de integrale aanpak inhoudt die ik heb ontwikkeld.