Diensten

De integrale aanpak eenzaamheid is een praktische aanpak die doeltreffend werkt, maar dat krijg je niet in een handomdraai voor elkaar. Samenwerking (tussen professionals en vrijwilligers) en eigen regie zijn belangrijke sleutelwoorden. De gebiedsteams en (sociale) wijkteams kunnen hierbij een belangrijke functie vervullen.

Maar hoe pak je dit nu praktisch aan? Mijn bedrijf kan met haar ervaring en kennis u een stap verder helpen. Ik ben zeer flexibel ingesteld en maak graag een aanbod op maat met mijn opdrachtgever.  Het aanbod kunt u downloaden op Aanbod Diensten Oldengarm training & advies eenzaamheid.

U kunt kiezen uit een of meerdere van de volgende diensten:

Het geven van voorlichting en (beleids)advies

Bij deze dienst kan het gaan om:

 • algemene informatie over eenzaamheid en wat de integrale aanpak inhoudt;
 • voorlichting over het werken met de signaleringskaart en het stappenplan;
 • advies ten aanzien van stappen om te komen tot integrale aanpak en actieplan.
 • organiseren van conferenties en/of functioneren als dagvoorzitter.

diensten02

Verzorgen van lezingen

Op verzoek verzorg ik lezingen voor organisaties of als onderdeel van een conferentie.

Het verzorgen van workshops en trainingen op maat.

Ik heb de afgelopen jaren voor verschillende organisaties en tijdens conferenties op maat workshops verzorgd. Deze hadden onder andere tot thema:

 • ”Samen aan het werk met de signaleringskaart ?!” (hoe werkt de signaleringskaart? Wat kunnen we hiermee in eigen praktijk?);
 • “Signaleren en dan?” (stappenplan van signaal naar aanpak probleem: ketenaanpak signalering, bespreekbaar maken , persoonlijk plan? Wat heb ik hiervoor nodig?);
 • “Integrale aanpak eenzaamheid” (Wat houdt het in? welke stappen zijn nodig? Wat zijn de do’s en don’ts? hoe krijg en behoud ik draagvlak?).

signaleringskaart01

De workshops hebben een interactief karakter. Er wordt altijd afgesloten met de vraag of en wat de workshop heeft opgeleverd voor de eigen praktijk.

Trainingen

Ik ontwikkel en verzorg trainingen op maat. Het gaat hierbij om de volgende trainingen:

 • Training aanpak eenzaamheid die ik samen met de NHL heb ontwikkeld ( gericht op signaleren, bespreekbaar maken en een persoonlijk plan);
 • Training hoe zetten we stap voor stap integrale aanpak eenzaamheid op?  (gericht op medewerkers organisaties, gemeenten die met de integrale aanpak aan de gang willen gaan en bouwstenen krijgen aangereikt om zelf een plan op maat te maken voor eigen organisatie dan wel gemeente);
 • Train de trainer cursussen (met als doel borging van de integrale aanpak binnen uw organisatie en de gemeente).

Omdat al mijn diensten betrekking hebben op het thema integrale aanpak eenzaamheid leg ik uit wat ik hieronder versta en wat in mijn optiek hiervoor nodig is.

Wat houdt die integrale aanpak in?

Een integrale aanpak houdt in:

 • dat er een breed draagvlak is bij organisaties (gemeente, vrijwilligers) en burgers om zich gezamenlijk in te willen zetten voor het voorkomen en aanpakken van eenzaamheid;
 • dat er sprake is van een gezamenlijke visie en aanpak (signaleren, bespreekbaar maken en een persoonlijk plan) gebaseerd op eigen regie en samenwerking tussen gemeente, professionele instellingen,vrijwilligersorganisaties en de burgers.

Wat is hiervoor nodig?

De integrale aanpak is het meest doeltreffend wanneer:

 • er weliswaar een algemene aanpak is, maar dat lokaal wordt ingekleurd welke doelgroepen extra risico lopen sociaal geïsoleerd te raken en dat indien nodig hiervoor speciale plannen van aanpak worden opgesteld;
 • vrijwilligers en professionals over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om een doeltreffende bijdrage te leveren aan de aanpak van de problematiek en waar nodig worden bijgeschoold;
 • dat de vrijwilligersorganisaties en de professionele organisaties van elkaar weten wat zij te bieden hebben en dat er afspraken zijn gemaakt over een verwijssysteem (als basis kan worden gebruikt een signaleringskaart met een op de lokale situatie aangepast stappenplan).
 • dat de integrale aanpak van eenzaamheid uiteindelijk wordt ingebed in de werkwijze van de gebiedsteams en de sociale (wijk)teams.

Bent u geïnteresseerd in een van deze diensten of heeft u een andere vraag? Neemt u gerust contact op.
U kunt altijd mailen naar info@willieoldengarm.nl voor meer informatie.

diensten01